Porezi u Americi: odgovori na vaša pitanja

Porezi u Americi: odgovori na vaša pitanja

Porezi u Americi nepoznanica su i za većinu Amerikanaca. Oni su uz to i izuzetno kompleksni i promenjivi. Menja se porez sa tvojim statusom- bračnim, imovinskim, statusom koji imaš u zemlji, sa tim u kojoj američkoj državi živiš i u kojoj zarađuješ, kao i kako se ponašaš sa novcem.

U saradnji sa prijavljenim agentom za poreze, Petrom Radočajem, porezi nam postaju sve jasniji.

Petar Radočaj ima preko deset godina iskustva u radu sa porezima u Americi. Njegova agencija Easy Tax Store je jedina koja na Balkanu prepoznata na zvaničnom sajtu IRS-a. Upravo zato je njegova pomoć veoma značajna kako bismo svi bolje razumeli poreze u Americi.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Americki San🇺🇸 (@americki_san)

Nakon prošlog teksta Porezi u Americi, u kojem je objašnjeno ko, kada, kako i zašto plaća poreze, imali ste priliku da pitate šta je ostalo nejasno. Odgovore stručnjaka za poreze, Petra Radočaja, možete da pročitate u nastavku.

Koje su sfere kojima se bavite po pitanju poreza? Da li pomažete samo privatnim ili pravnim licima? Kome najviše možete da pomognete?

Svaki slučaj je poseban i prilazim mu sa posebnom pažnjom gde na osnovu inicijalnog razgovora sa klijentom odlučujem u kom pravcu ćemo ići.

Ako pričamo o fizičkim licima, najveći deo naših klijenata su državljani koji žive van Amerike ili nedržavljani koji su boravili ili radili privremeno i imaju poreskih obaveza.

Tu su i oni koji na neki način sarađuju sa američkim firmama i moraju da prijave, odnosno „fajluju“ poreze.

Po pitanju pravnih lica, specijalizovani smo za e-commerce (drop šipere) koji rade na američkom tržištu a nisu državljani.

Šta su SSN i ITIN, koja je razlika između njih?

Social Security number (SSN), odnosno socijalni broj, je jednistveni broj američkih državljana i svako ga dobija po rođenju, kao kod nas jedinstveni matični broj (JMBG).

SSN je broj bez kojeg ne možete da radite u USA, da otvorite račun u banci, da prijavite porez, potreban je za svaki zvanični ugovor.

Svako ko dođe u Ameriku da radi dobija jedan SSN koji je validan za rad samo uz određenu dozvolu o radu.

Iako je moguće legalno raditi samo uz dozvolu, jednom kad dobijete SSN broj, ne oduzima vam se.

Pošto smo u Americi svima samo brojevi, tako IRS-u da bi procesuirao porez, pored imena i prezimena, morate imati jednistveni SSN.

Ukoliko niste državljani i ne posedujete SSN, da bi fajlovali poreze IRS vam izdaje Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) na osnovu kojeg vas ubacuje u sitem i procesuira vaš porez. Da bi vam IRS izdao ITIN morate imati dobar razlog za to, po njihovim pravilima. Prvenstveno da nemate pravo na SSN broj. Najčešće se izdaje kada nedržavaljni imaju prihod i moraju da fajluju njihov porez, kako bi ga platili. Drugo je da ste supružnik ili izdržavano lice (dependent) državljanina i da bi vas mogao “dodati” na porez, morate aplicirati za ITIN.

ITIN služi isključivo za poreske svrhe, sa tim što su u poslednje vreme banke počele da prihvataju ITIN umesto SSN broja. Pa tako veći broj ljudi ipak može da otvori račun u banci.

Ranije je ITIN bilo jednostavno izvaditi, ali je poslednjih nekoliko godina zakon izmenjen.

Sada se moraju poslati originalni dokumenti u IRS, da bi se dobio ITIN broj. Druga opcija je da se obratite registrovanom agentu IRS-a, koji je posebno sertifikovan za proveru dokumenata i čiji potpis potvrđuje da je potpis originalan. Na taj način mi garantujemo za vaša dokumenta a originali ostaju kod vas. I za neka dva meseca, na kućnu adresu vam stigne vaš ITIN broj.

Koji su troškovi života koji se smatraju normalnim, te su neoporezivi? U pitanju je termin „deductable“?

U američkim porezima postoji nešto što se zove „standard deduction“ i „itemized deduction“. Prilikom prijave ličnih poreza, vi se odlučujete da li želite jedno ili drugo.

„Standard deduction“ je nešto što država misli da je potrebno za jednogodišnji osnovni život i da ne treba da bude oporezovano. U 2018. godini standard deduction je dupliran u odnosu na 2017. i ovo je mnogo jednostavnija opcija.

Za one koji su samci, ovaj iznos je $12.400 a za bračni par je $24,800.

Da bi koristili „itemized deduction“ logično je da on mora da bude viši od „standard deduction“-a da bi bio isplativ. Novi poreski zakon koji je stupio na snagu 2018. godine je ovde doneo mnoge novine i znatno smanjio opšte stvari koje se mogu prijaviti kao trošak i smanjiti poresku osnovicu.

To su trenutno državni i lokalni porezi (State and Local tax), imovinski porezi (Property tax), koji ne mogu preći $10.000 i medicinski troškovi koji moraju biti viši od 7.5% vaše zarade.

Imajte na umu da za ovu opciju popunjavate mnogo više papirologije i da morate čuvati dokaze za sve ove troškove.

Kako je povećan „standard deduction“ u 2018. ova opcija je postala bolja za ogromnu većinu poreskih obveznika sa zaradom do $100.000.

Standard vs itemized deduction
Izvor: 1040.com

Koliko kupovina kuće pomaže pri oslobađanju od poreza? Kupovina novog auta, solarni paneli?

Pri kupovini kuće u godini kada ste je kupili možete prijaviti samo troškove „property tax“-a, „qualifying home mortgage interest” i “mortgage insurance premiums”, ali morate raditi “itemized deduction”.

Kupovina auta ne daje olakšice, a solarni paneli vam donose poene za “Investment Tax Credit” (oduzimate 26% vrednosti panela od kredita). Ova tema je jako široka i veoma promenjiva i dinamična kategorija.

Zakoni se menjaju na godišnjem nivou i najbolje je da gledate to na način da sve što kupujete a smatra luksuzom (novi auto, čamac,) nije tax deductible i ne pomaže vam sa porezom. Dok za stvari koje povećavaju energetsku efikasnost ili su na neki način bitni za državu, i vlada želi da ih pospeši, dobićete neku “nagradu” na porezu. Ovo se sve odnosi na personalne poreze.

Koja je razlika pri prijavi poreza na osnovu tipa zaposlenja, odnosno 1099 (samostalno zapošljavanje) naspram W2 (ugovor o radu)?

  • Svi koji se vode kao zaposleni (employee) dobijaju na kraju godine W-2 obrazac i glavna razlika je u tome što oni ne mogu da prijave ništa kao trošak što su imali za posao (put do posla, uniforma, putovanja, hrana). Što se tiče FICA (Federal Insurance Contribution Act) poreza, za njih poslodavac plaća pola istih.
  • Kada pričamo o samozaposlenju (self employed), tu radite za poslodavca kao contractor to jest poslodavac vas je angažovao kao „firmu“ da uradite posao za njega, za dogovorenu cenu. Na kraju godine dobijate 1099 formular. Vi dobijate pun iznos dogovorenog novca ali morate sami da platite porez. Velika prednost ovakvog rada je to što možete da prijavite sve troškove koje su bili vezani za posao, naravno morate da imate dokaze za to i popunjavanje poreske prijave je komplikovanije. Vi plaćate porez na profit, ne na zaradu (zarada – troškovi = profit). Takođe sami morate da platite FICA poreze što se zove self- employment tax.

Šta se može odbiti kao trošak pri prijavi poreza ako pričamo o 1099 vidu zaposlenja (samostalno zapošljavanje, freelancer)?

Sve što ima veze sa poslom. Svako putovanje, obrok, uniforma, oprema koju koristite, i slično. Čak i stvari koje koristite nekim delom za posao a nekih delom za svakodnevni život možete delimično prijaviti kao trošak. IRS zna da ovde ima puno malverzacija i ovi porezi se izvlače dosta na provere, odnosno stave na „audit“.

Troškovi moraju biti realni za vašu oblast poslovanja. Velike stvari koje su kupuju za posao (komjuteri, kola, mašine) nisu tax deductible u punom iznosu u poreskoj godini kada ih kupite već se radi takozvani „depreciation“, svake godine se oduzima deo cene po propisima koje IRS smatra da gubi vrednost. Ako kupite auto koji koristite samo za posao, period za „depreciation“ je 5 godina ali sve troškove koje ste imali vezane za auto (održavanje, gorivo, pranje) oduzimate u toj poreskoj godini.

Pokretanje sopstvenog biznisa u Americi daje mnoge poreske olakšice. Da li se one razlikuju iz godine u godinu i koje su najbolje?

Tako je. U Americi je jednostavno pokrenuti svoj posao, što se tiče poreske strane čak i ne morate da registrujete firmu već da sve prijavljujete na svom personalnom porezu. Olakšice zavise od vrste posla ali što se tiče poreza za „small business“ IRS „razume“ da su u prvim godinama troškovi visoki, prihodi niski i svesno pružaju pomoć svakom ko krene ovim putem, koliki je u njihovoj moći.

Verovatno vas neće izvući na audit u prve dve, tri godine poslovanja.

Na poreskoj prijavi čak postoji polje koje se „otkači“ ukoliko ste pokrenuli ili kupili biznis u toj poreskoj godini.

Za pokrivanje medicinskih troškova, dobro je imati Health Saving Account, koji je neoporeziv. Kako to izgleda u praksi?

Health Savings Account (HSA) je kao lični račun za štednju (personal saving account), ali se može koristiti samo za kvalifikovane zdravstvene troškove.

Da bi mogli da imate ovaj račun morate biti registrovani za High-Deductible Health Plan (HDHP) koji nije najsrećnije rešenje za one koji očekuju visoke zdravstvene troškove u budućnosti.

Sve uplate na HSA su “tax deductible”, odnsono ne plaćate federalni porez na njih, to radi vaš poslodavac pre isplate same plate. Ukoliko sredstva rastu, nisu oporeziva. Nepotrošena sredstva na kraju godine se prebacuju za sledeću godinu.

Da li nam možete više reći o stimulativnom čeku koje je Amerika dala kao pomoć za borbu protiv posledica Covid-a? Mislim na stimulativni ček u iznosu od $1200, ko ima pravo na njega i kako se to pravo ostvaruje? Ko nema pravo na njega i šta sa onima koji su ga primili, a da nisu stekli pravo na to?

Jednokratna pomoć je namenjena državljanima Amerike, „permanent resident“- ima i svima koji ispunjavaju poreske uslove za „resident alien“-a. Ne moraš biti državljanin da bi dobio pomoć.

Uslov za ostvarivanje pomoći je da imas godišnju zaradu manju $75.000 za pojedinca, odnosno $150.000 za bračni par koji zajedno prijavljuje porez.

Kao reper uzima se porez za 2019. godinu, a ako porez nije bio fajlovan uzima se poreska 2018. godina.

Pomoć se isplaćuje automatski, svim poreskim korisnicima koji su naveli da novac od poreza žele da dobiju putem direktnog depozita, novac će leći na isti račun ukoliko je još uvek aktivan. Svima ostalima će novac doći u vidu čeka na adresu koju IRS ima u sistemu za njih.

Za one koji ne moraju da fajluju poreze zbog minimalnih primanja, postoji poseban sistem na sajtu IRS-a gde se prijavljuju za pomoć.

Svi koji su dobili pomoć a nemaju pravo na nju, trebalo bi istu da vrate IRS-u. Uputstva za vraćanje pomoći:

Returning an Economic Impact Payment

Šta biste nam još moglu reći o tom čeku? IRS je izdao obaveštenje da se potvrda o primljenom novcu mora sačuvati, mada je to obavaštenje za mnoge stiglo kasno.

Ukoliko neko nije sačuvao pismo ne mora da brine, neće biti nikakvih posledica.

Da li će se taj iznos računati kao prihod za 2020. godinu prilikom fajlovanja poreza?

Ne.

Šta je sa osobama koje su primile ček jer su ranijih godina fajlovali porez a ove zapravo nisu kvalifikovani?

To se može desiti samo sa onima koji su fajlovali 2018. godinu. Ako su fajlovali ranije godine i primili ček onda je to greška i trebali bi da vrate isti.

Zaključak

Porezi se moraju platiti i što ih bolje razumemo, lakše ćemo platiti ono što moramo. Postoji opcija da mesečno plaćaš više ili da na kraju poreske godine imaš veći „račun“.

Kao i uvek, moj je cilj da informacijama pomognem da se uradi ono što se mora i da ti pomognem da uštediš gde možeš. Znanjem štedimo vreme, novac i bogami nerve.

Ukoliko i dalje imate nejasnoće sa porezom, želite pomoć prilikom prijave poreza, javite se Petru RadočajuNemojte da zaboravite da spomenete da ste za njegovu stručnost čuli putem Bloga Američki San.

Podeli sa prijateljima

Pridruži se zajednici u kojoj gradimo i jačamo naše američke snove

Ukoliko si u Americi i želiš da u podržavajućem okruženju nastaviš da gradiš, jačaš i obnavljaš svoje američke snove, pridruži se ovde.

O autoru

Ispred Bloga Američki San je Nevena Ristić, koja ima za cilj da sa tobom podeli informacije i iskustva koja mogu da ti služe ukoliko želiš da dođeš u Ameriku ili si već tu.

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
Porezi u Americi - Američki san
1 year ago

[…] Odgovore na vaša pitanja nakon ovog teksta, možete pronaći u tekstu Porezi u Americi: odgovori na vaša pitanja.  […]

Besplatan webinar

Okrij svoje američke snove

Pričaćemo o američkim snovima, predrasudama i pretpostavkama koje si imao ili još uvek imaš, kao i o tome šta još uvek možeš da uradiš da se tvoji američki snovi ostvare!

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića.

zakaži konsultaciju